Náhodný výber z noviniek

Tlač faktúr
Upravený tlačový výstup, ktorý odstraňuje nedostatky na niektorých prehliadačoch.
úprava/zmena vylepšenie faktúry tlač
| mazanie dobropisu a položiek
Pridaná možnosť vymazávať položky z dobropisu a dobropis
vylepšenie faktúry dobropisy mazanie
SMS notifikácie
Emailové notifikácie boli rozšírené o možnosť posielania SMS notifikácií spolu s emailom (dostupné po nastavení SMS brány).
úprava/zmena vylepšenie email SMS

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk