Náhodný výber z noviniek

| Breadcrumbs
Pridaná možnosť voľby, ktorý kategorický rozvoj bude použitý ako omrvinková navigácia na detaile produktu.
novinka vylepšenie breadcrumbs nastavenia
Zobrazovanie neaktívnych produktov
Detail produktu je z dôvodu SEO dostupný aj pri neaktívnych produktoch. V listingu, vyhľadávaní a exportoch sa tento produkt nevyskytuje.
úprava/zmena vylepšenie produkt
| mazanie dobropisu a položiek
Pridaná možnosť vymazávať položky z dobropisu a dobropis
vylepšenie faktúry dobropisy mazanie

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk