Náhodný výber z noviniek

Zobrazovanie neaktívnych produktov
Detail produktu je z dôvodu SEO dostupný aj pri neaktívnych produktoch. V listingu, vyhľadávaní a exportoch sa tento produkt nevyskytuje.
úprava/zmena vylepšenie produkt
Viditeľnosť kategórie
Kategórie dostali novú možnosť a to spraviť kategóriu viditeľnú/neviditeľnú, neviditeľná kategória je funkčná ale nenachádza sa v strome kategórií
novinka vylepšenie kategórie
DSA feed
Možné rozšírenie pokročilého feedu o informáciu skladovej dostupnosti
úprava/zmena feed DSA

Viac informácií a noviniek o systéme Grandus môžete nájsť na internetovej stránke www.grandus.sk